About Usเกี่ยวกับเรา

ด้วยประสบการณ์ที่มากกว่า 20 ปี รวมกับทีมบุคคลากรที่มีความรู้ศาสนา และความเข้าใจในด้านต่างๆอย่างเฉพาะเจาะจง จึงทำให้สิ่งที่เรากำลังทำนั้นไม่ใช่เพียงแค่ขายทัวร์ เพราะเราคือคนดูแล เหล่าผู้คนที่อัลเลาะห์ได้คัดเลือกให้ไปหาพระองค์ ณ ที่บ้านของพระองค์ สิ่งนี้จึงไมใช่หน้าที่เรา แต่มันเป็นชีวิตของเรา กระนั้น ก็ไม่แค่ชีวิตของเราเท่านั้น เพราะทุกคนที่เราดูแล นั้นไม่ได้เป็นแค่ลูกค้าของเราเช่นกัน เพราะพวกเขาคือแขกของพระผู้เป็นเจ้า

นายกลม ทองคำวงศ์

นายอนาจักร อาจหาญ

นายมารุต โซ๊ะประสิทธิ์

นายอนุชา ดาราฮีม

นายชารีฟ ทองคำวงศ์

นายเชื้อเชิญ แม้นมินทร์