ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

แพคเกจอุมเราะห์ พบ 4 ช่วงวันเดินทาง จาก 1 โปรแกรม

ทัวร์โค๊ด SHAR230005

ทัวร์ซาอุ ริยาด-อัลอูลา-มาดีนะห์-เจดดาห์

  • ระยะเวลา 7 วัน 6 คืน
  • พักโรงแรม 5 ดาว
  • ไฮไลท์ นั่งรถไฟฟ้าความเร็วสูง บินภายในประเทศ
  • Skybridge at Kingdom Tower Visit, Elephant Rock, แคมป์ทะเลทราย Carmel Camp
เดินทางช่วง
22 ส.ค. - 30 ต.ค. 66 (4 ช่วงวันเดินทาง)
22 ส.ค. 66 - 28 ส.ค. 66
12 ก.ย. 66 - 18 ก.ย. 66
10 ต.ค. 66 - 16 ต.ค. 66
24 ต.ค. 66 - 30 ต.ค. 66
 Saudi Arabian Airlines
เริ่มต้น
165,000

แพคเกจอุมเราะห์ พบ 0 โปรแกรม

ไม่มีข้อมูลโปรแกรมทัวร์