ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

แพคเกจอุมเราะห์ พบ 0 โปรแกรม

ไม่มีข้อมูลโปรแกรมทัวร์

แพคเกจอุมเราะห์ พบ 6 ช่วงวันเดินทาง จาก 6 โปรแกรม

ทัวร์โค๊ด SHAR210007

แพคเกจอุมเราะห์อัลซัมรอด 4คืนมักกะห์ 2คืนมาดีนะห์

 • ระยะเวลา 9 วัน 8 คืน
 • พักโรงแรม 5 ดาว
 • ไฮไลท์ ละหมาดวันศุกร์มัสยิดอัลฮะรอม
 • มาดีนะห์พักที่ Millennium Aqeeq Hotel มักกะห์พักที่ Makkah Hotel & Towers
เดินทางช่วง
4 ธ.ค. - 12 ธ.ค. 64 (1 ช่วงวันเดินทาง)
4 ธ.ค. 64 - 12 ธ.ค. 64
 Qatar Airways
เริ่มต้น
63,000
ทัวร์โค๊ด SHAR210008

แพคเกจอุมเราะห์อัลซัมรอด 4คืนมักกะห์ 2คืนมาดีนะห์ เดินทาง 29 ธค 64 - 06 มค 65

 • ระยะเวลา 9 วัน 8 คืน
 • พักโรงแรม 5 ดาว
 • ไฮไลท์ ละหมาดวันศุกร์มัสยิดอันนะบะวีย์
 • มาดีนะห์พักที่ Millennium Aqeeq Hotel มักกะห์พักที่ Makkah Hotel & Towers
เดินทางช่วง
29 ธ.ค. 64 - 6 ม.ค. 65 (1 ช่วงวันเดินทาง)
29 ธ.ค. 64 - 6 ม.ค. 65
 Etihad Airways
เริ่มต้น
63,000
ทัวร์โค๊ด SHAR210009

แพคเกจอุมเราะห์อัลซัมรอด 4คืนมักกะห์ 2คืนมาดีนะห์ เดินทางวันที่ 25 ธค 64 - 02 มค 65

 • ระยะเวลา 9 วัน 8 คืน
 • พักโรงแรม 5 ดาว
 • ไฮไลท์ ละหมาดวันศุกร์มัสยิดอัลฮะรอม
 • มาดีนะห์พักที่ Millennium Aqeeq Hotel มักกะห์พักที่ Makkah Hotel & Towers
เดินทางช่วง
25 ธ.ค. 64 - 2 ม.ค. 65 (1 ช่วงวันเดินทาง)
25 ธ.ค. 64 - 2 ม.ค. 65
 Etihad Airways
เริ่มต้น
63,000
ทัวร์โค๊ด SHAR210010

แพคเกจอุมเราะห์อัลซัมรอด 4คืนมักกะห์ 2คืนมาดีนะห์ เดินทางวันที่ 27 ธค 64 - 04 มค 65

 • ระยะเวลา 9 วัน 8 คืน
 • พักโรงแรม 5 ดาว
 • ไฮไลท์ ละหมาดวันศุกร์มัสยิดอัลฮะรอม
 • มาดีนะห์พักที่ Millennium Aqeeq Hotel มักกะห์พักที่ Makkah Hotel & Towers
เดินทางช่วง
27 ธ.ค. 64 - 4 ม.ค. 65 (1 ช่วงวันเดินทาง)
27 ธ.ค. 64 - 4 ม.ค. 65
 Etihad Airways
เริ่มต้น
63,000
ทัวร์โค๊ด SHAR210011

แพคเกจอุมเราะห์อัลฮิล้าล โกลด์ 9คืนมักกะห์ 3คืนมาดีนะห์

 • ระยะเวลา 15 วัน 14 คืน
 • พักโรงแรม 5 ดาว
 • ไฮไลท์ ละหมาดวันศุกร์ 2 ศุกร์
 • มักกะห์พักที่ Makkah Hotel & Towers ติดมัสยิดฮะรอม มาดีนะห์พักที่ Anwar Al Madinah Movenpick
เดินทางช่วง
27 ธ.ค. 64 - 10 ม.ค. 65 (1 ช่วงวันเดินทาง)
27 ธ.ค. 64 - 10 ม.ค. 65
 Etihad Airways
เริ่มต้น
95,000
ทัวร์โค๊ด SHAR210012

แพคเกจอุมเราะห์อัลฮิล้าล ซิลเวอร์ 9คืนมักกะห์ 3คืนมาดีนะห์

 • ระยะเวลา 15 วัน 14 คืน
 • พักโรงแรม 5 ดาว
 • ไฮไลท์ ละหมาดวันศุกร์ 2 มัสยิด
 • มักกะห์พักที่ Sheraton Makkah มาดีนะห์พักที่ Concord Dar Alkhair ติดลานมัสยิด
เดินทางช่วง
27 ธ.ค. 64 - 10 ม.ค. 65 (1 ช่วงวันเดินทาง)
27 ธ.ค. 64 - 10 ม.ค. 65
 Etihad Airways
เริ่มต้น
75,000