ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

แพคเกจฮัจย์ พบ 3 ช่วงวันเดินทาง จาก 3 โปรแกรม

ทัวร์โค๊ด SHAR230016

ฮัจย์ Economy 1445

 • ระยะเวลา 38 วัน 37 คืน
 • ไฮไลท์ พักโรงแรมใกล้มัสยิดอัลฮะรอมทั้งมักกะห์และมาดีนะห์
 • อาหารจานเด่น โรงแรมที่มักกะห์ มีทั้งแพ็คเกจรวมอาหารและไม่รวมอาหาร
 • เยี่ยมชมสถานที่สำคัญทางศาสนาทั้งในมักกะห์และมาดีนะห์
เดินทางช่วง
9 มิ.ย. - 16 ก.ค. 67 (1 ช่วงวันเดินทาง)
9 มิ.ย. 67 - 16 ก.ค. 67
 Saudi Arabian Airlines
เริ่มต้น
249,000
ทัวร์โค๊ด SHAR230017

ฮัจย์ Standard 1445

 • ระยะเวลา 38 วัน 37 คืน
 • ไฮไลท์ พักโรงแรมใกล้มัสยิดอัลฮะรอมทั้งมักกะห์และมาดีนะห์
 • อาหารจานเด่น โรงแรมที่มักกะห์ มีทั้งแพ็คเกจรวมอาหารและไม่รวมอาหาร
 • เยี่ยมชมสถานที่สำคัญทางศาสนาทั้งในมักกะห์และมาดีนะห์
เดินทางช่วง
9 มิ.ย. - 16 ก.ค. 67 (1 ช่วงวันเดินทาง)
9 มิ.ย. 67 - 16 ก.ค. 67
 Saudi Arabian Airlines
เริ่มต้น
310,000
ทัวร์โค๊ด SHAR230018

ฮัจย์ สั้น 1445

 • ระยะเวลา 15 วัน 14 คืน
 • ไฮไลท์ พักโรงแรมใกล้มัสยิดอัลฮะรอมตลอดช่วงพิธีฮัจย์
 • อาหารจานเด่น โรงแรมที่มักกะห์ มีทั้งแพ็คเกจรวมอาหารและไม่รวมอาหาร
 • เยี่ยมชมสถานที่สำคัญทางศาสนาทั้งในมักกะห์และมาดีนะห์
เดินทางช่วง
9 มิ.ย. - 23 มิ.ย. 67 (1 ช่วงวันเดินทาง)
9 มิ.ย. 67 - 23 มิ.ย. 67
 Saudi Arabian Airlines
เริ่มต้น
395,000