ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

พบทัวร์ ทัวร์ทั้งหมด 5 พีเรียดจาก จาก 5 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด SHAR240009

อุมเราะห์กรกฎาคม 10 คืน 16 - 28 Jul 24 (Address-Dallah)

 • ระยะเวลา 13 วัน 12 คืน
 • พักโรงแรม 5 ดาว
 • ไฮไลท์ มาดีนะห์ 3 คืน พักโรงแรม Dallah Taibah Hotel มักกะห์ 7 คืน พักโรงแรม Address Jabal Omar Makkah
 • อาหารจานเด่น อาหารบุฟเฟ่ต์โรงแรม 3 มื้อ
 • เดินทางระหว่างเมืองโดยรถบัส
เดินทางช่วง
16 ก.ค. - 28 ก.ค. 67 (1 ช่วงวันเดินทาง)
16 ก.ค. 67 - 28 ก.ค. 67
 Gulf Air
เริ่มต้น
82,000
ทัวร์โค๊ด SHAR240013

อุมเราะห์ตุลาคม 10 คืน 9 - 20 Oct 24 (Address-Aqeeq)

 • ระยะเวลา 12 วัน 11 คืน
 • พักโรงแรม 5 ดาว
 • ไฮไลท์ มาดีนะห์ 3 คืน พักโรงแรม Al-Aqeeq Madinah มักกะห์ 7 คืน พักโรงแรม Address Jabal Omar Makkah
 • อาหารจานเด่น อาหารบุฟเฟ่ต์โรงแรม 3 มื้อ
 • เดินทางระหว่างเมืองโดยรถบัส
เดินทางช่วง
9 ต.ค. - 20 ต.ค. 67 (1 ช่วงวันเดินทาง)
9 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67
 Oman Air
เริ่มต้น
82,000
ทัวร์โค๊ด SHAR240014

อุมเราะห์ตุลาคม 10 คืน 9 - 20 Oct 24 (Fairmont-Oberoi)

 • ระยะเวลา 12 วัน 11 คืน
 • พักโรงแรม 5 ดาว
 • ไฮไลท์ มาดีนะห์ 3 คืน พักโรงแรม The Oberoi มักกะห์ 7 คืน พักโรงแรม Fairmont
 • อาหารจานเด่น อาหารบุฟเฟ่ต์โรงแรม 3 มื้อ
 • เดินทางระหว่างเมืองโดยรถบัส
เดินทางช่วง
9 ต.ค. - 20 ต.ค. 67 (1 ช่วงวันเดินทาง)
9 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67
 Oman Air
เริ่มต้น
134,000
ทัวร์โค๊ด SHAR240015

อุมเราะห์ตุลาคม 6 คืน 16 - 23 Oct 24 (Address-Aqeeq)

 • ระยะเวลา 8 วัน 7 คืน
 • พักโรงแรม 5 ดาว
 • ไฮไลท์ มาดีนะห์ 2 คืน พักโรงแรม Al-Aqeeq Madinah มักกะห์ 4 คืน พักโรงแรม Address Jabal Omar Makkah
 • อาหารจานเด่น อาหารบุฟเฟ่ต์โรงแรม 3 มื้อ
 • เดินทางระหว่างเมืองโดยรถบัส
เดินทางช่วง
16 ต.ค. - 23 ต.ค. 67 (1 ช่วงวันเดินทาง)
16 ต.ค. 67 - 23 ต.ค. 67
 Oman Air
เริ่มต้น
71,000
ทัวร์โค๊ด SHAR240016

อุมเราะห์ตุลาคม 6 คืน 16 - 23 Oct 24 (Fairmont-Oberoi)

 • ระยะเวลา 8 วัน 7 คืน
 • พักโรงแรม 5 ดาว
 • ไฮไลท์ มาดีนะห์ 2 คืน พักโรงแรม The Oberoi มักกะห์ 4 คืน พักโรงแรม Fairmont
 • อาหารจานเด่น อาหารบุฟเฟ่ต์โรงแรม 3 มื้อ
 • เดินทางระหว่างเมืองโดยรถบัส
เดินทางช่วง
16 ต.ค. - 23 ต.ค. 67 (1 ช่วงวันเดินทาง)
16 ต.ค. 67 - 23 ต.ค. 67
 Oman Air
เริ่มต้น
106,000