ความสำคัญของมีนา

February 6, 2018 | by Shareef 1400 Thailand

          มีนา คือ สถานที่ที่มีภูเขาล้อมรอบอยู่ ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของเมืองมักกะห์ ห่างจากมัสยิดอัลฮะรอมประมาณ 6 กิโลเมตร

          มีนาเป็นสถานที่ที่ใช้ในการประกอบพิธีฮัจย์ และเป็นสถานที่ที่ผู้ที่มาประกอบพิธีฮัจย์จะมาพำนักในวันตัรวียะห์ วันอีดอีดิ้ลอัฎฮา และวันตัชรีกทั้งสามวัน และมีนายังเป็นสถานที่ที่ใช้ในการขว้างเสาหินอีกด้วย ผู้ที่มาประกอบพิธีฮัจย์ จะต้องขว้างเสาหินทั้งสามต้น ณ ที่นี่ โดยในวันอีดอีดิ้ลอัฎฮา จะต้องขว้างเสาหินหนึ่งต้น ชื่อว่า ย่ามารอตุ้ลอากอบะห์ จำนวน 7 ก้อน และในวันตัชรีก จะต้องขว้างเสาหินทั้งสามต้น ต้นละ 7 ก้อน

          ทำไมถึงเรียกว่ามีนา เนื่องจากว่า มีนาเป็นสถานที่ที่รวมคนจำนวนมากไว้ ณ ที่แห่งนั้น และชาวอาหรับจะเรียกทุกสถานที่ที่มีการรวมตัวกันของคนว่า มีนา

 

                                                

ภาพมีนาจากมุมสูง                                                                            ภาพบรรยากาศการขว้างเสาหิน