ความสำคัญของมุซดะริฟะห์

February 6, 2018 | by Shareef 1400 Thailand

          มุซดะริฟะห์ เป็นสถานที่หนึ่งที่ถูบนับว่าเป็นสถานที่สำคัญในการประกอบพิธีฮัจย์ โดยผู้ที่ประกอบพิธีฮัจย์ จะต้องเก็บรวบรวมก้อนหินที่มุซดะริฟะห์จำนวน 70 ก้อน เพื่อไปขว้างเสาหินที่มีนา

          และผู้ที่ประกอบพิธีฮัจย์จะต้องพำนักอยู่ ณ ที่นั้น จนกระทั่งเวลาก้าวเข้าสู่เที่ยงคืนของวันอีดอีดิ้ลอัฎฮา และการพำนักที่มุซดะริฟะห์นั้นเป็นวายิบสำหรับบุคคลใดที่ละทิ้ง เขาจะต้องเสียค่าปรับ(ดัม) และสนับสนุนให้ดำเนินตามท่านนบีมูฮัมมัดในการพำนักอยู่ ณ ที่นั้นจนกระทั่งถึงเวลาซุบฮิ แล้วถึงเดินทางไปยังมีนา เป็นที่อนุญาตสำหรับผู้ที่มีร่างกายอ่อนแอและสำหรับผู้หญิง ที่จะออกเดินทางสู่มีนาก่อนที่ดวงอาทิตย์ขึ้น

           และในมุซดะริฟะห์ยังมีมัสยิดที่สำคัญอีกหนึ่งแห่งชื่อ มัสยิดนามีเราะห์เป็นสถานที่ซึ่งที่ ท่านนบีมูฮัมมัดพำนักอยู่ ณ ที่นั้น

 

                                        

                      ภาพการค้างแรมที่มุซดะริฟะห์                                                                            ภาพมัสยิดมัชอ่าลิ้ลฮะรอม