ความสำคัญของยะอ์รอนะห์

February 7, 2018 | by Shareef 1400 Thailand

          ยะอ์รอนะห์ เป็นหมู่บ้านหนึ่งที่ชานเมืองมักกะห์ ห่างออกไปทางด้านเมืองตออีฟราว 26 กิโลเมตร ในอดีตเป็นสถานที่ที่ท่านนบีแวะแบ่งปันทรัพย์เชลยศึกที่ได้จากการทำสงครามกับพวกฮาวาซิน ท่านเคยแบ่งปันแก่กองทหารของท่านที่นี่ ยะอ์รอนะห์เป็นมีกอตหนึ่งที่ท่านนบีเคยเหนียตครองเอี๊ยะรอมอุมเราะห์

          ยะอ์รอนะห์ถูกกำหนดให้เป็นหนึ่งในสามมีกอต ที่อัลเลาะห์ตาอาลากำหนดมาเพื่อให้เป็นสถานที่สำหรับเหนียตครองเอี๊ยะรอมอุมเราะห์ ท่านนบีมูฮัมมัดได้กล่าวว่า บุคคลที่ไปเหนียตเอี๊ยะรอมอุมเราะห์ ณ ที่ยะอ์รอนะห์ เขาจะได้รับผากผลเท่ากับการทำอุมเราะห์สองครั้ง

 

ภาพมัสยิดยะอ์รอนะห์