ความสำคัญของอารอฟะห์

February 6, 2018 | by Shareef 1400 Thailand

          อารอฟะห์ คือ ภูเขาที่ตั้งอยู่ห่างจากนครมักกะห์ประมาณ 22 กิโลเมตร และห่างจากมีนาประมาน 10 กิโลเมตร และห่างจากมุซดะริฟะห์ประมาน 6 กิโลเมตร เป็นสถานที่ที่สำคัญที่สุด ในการใช้ประกอบพิธีฮัจย์ ซึ่งถูกเรียกว่า การวุกูฟ

          การวุกูฟที่อารอฟะห์จะเกิดขึ้นในวันที่ 9 ซุ้ลฮิจยะห์ และการวุกุฟที่อารอฟะห์ถูกนับว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการประกอบพิธีฮัจย์ เสมือนกันที่ท่านนบีกล่าวว่า ฮัจย์คือการวุกูฟที่อารอฟะห์

          อารอฟะห์ แปลว่า การทำความรู้จัก และผู้คนที่หลั่งไหลมาจากทั่วทิศรอบโลกมาทำความรู้จักกันในสถานที่นั้น จึงเป็นสาเหตุที่มีชื่อเรียกว่า อารอฟะห์

          และในอารอฟะห์ยังมีมัสยิดที่มีความสำคัญอยู่ ชื่อมัสยิดนามีเราะห์ เป็นสถานที่ที่ท่านบีมูฮัมมัดกล่าวคุตบะห์ในวันวุกูฟ ณ ที่นั้น

   

                                        ภาพอารมณ์ของผู้คนที่อารอฟะห์