ประวัติซอฟา-มัรวะห์-ซัมซัม

February 6, 2018 | by Shareef 1400 Thailand

          ภูเขาซอฟา มัรวะห์ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของมัสยิดอัลฮะรอม ภูเขาทั้งสองถูกนับว่า เป็นสัญลักษณ์ในการสะแอ

          ย้อนกลับไปในสมัยท่านอิบรอฮีมและนบีอิสมาอีลและพระนางฮายัร ท่านนบีอิบรอฮีมได้พาพระนางฮายัรและนบีอิสมาอีลไปยังทะเลทรายที่นครมักกะห์ ที่ไม่สามารถเพาะปลูกอะไรได้เลย และที่นั้นไม่มีน้ำแม้แต่หยดเดียว ท่านนบีอิบรอฮีมได้ปล่อยทั้งสองท่านไว้ ณ ที่นั้น และท่านนบีอิบรอฮีมได้ทิ้งอินผลัมและน้ำไว้ให้ ท่านจึงเดินจากไป พระนางฮายัรได้ตามนบีอิบรอฮีมไปและกล่าวกับท่านว่า โอ้อิบรอฮีม ท่านจะไปไหน ท่านจะทิ้งเราไว้ ณ ที่แห่งนี้หรือ ขณะนั้นท่านนบีอิบรอฮีมไม่ได้ตอบอะไร พระนางฮายัรถามต่อว่า อัลเลาะห์สั่งใช้ให้ท่านทำแบบนี้ใช่ไหม ท่านนบีอิบรอฮีมตอบว่า ใช่ พระนางฮายัรจึงเดินกลับไป

           หลังจากนั้นน้ำที่ท่านนบีอิบรอฮีมทิ้งไว้ให้ก็หมดไป ดังนั้นพระนางฮายัรวิ่งหาน้ำให้กับนบีอิสมาอีล ระหว่างภูเขาซอฟาและมัรวะห์ หลังจากที่พระนางฮายัรวิ่งไปมาระหว่างภูเขาซอฟาและมัรวะห์อยู่ 7 รอบ นางค้นหาจนกระทั่งเห็นน้ำพุ่งออกมาตรงพื้นที่บริเวณปลายเท้าของนบีอิสมาอีล

            ดังนั้นนางดื่มน้ำและให้นมลูกของนาง และในขณะนั้นนางได้พูดออกมาว่า ซัมซัม (กั้น) ดังนั้นบ่อน้ำนี้จึงมีชื่อเรียกว่า บ่อน้ำซัมซัม

 

                              

ภาพภูเขาซอฟา                                                                  ภาพภูเขามัรวะห์

 

    บ่อน้ำซัมซัมใต้ลานตอวาฟ