ประวัติมัสยิดกุบาอ์

February 7, 2018 | by Shareef 1400 Thailand

          ขณะที่ท่านนบีมูฮัมมัด (ศ็อลฯ) และท่านอบูบักรได้เดินทางออกจากถ้ำซูร โดยการนำทางของอับดุลเลาะห์บินอุรอยกิฏ ซึ่งเขาเป็นผู้ชํานาญทางและเป็นคนซื่อสัตย์ในระหว่างการเดินทาง พวกเขาได้พบกับ ซุรอเกาะห์ บิน มาลิก ซึ่งเขาต้องการที่พยายามสังหารท่านนบี โดยการที่เขาไล่ตามท่านนบีมา แล้วใช้ดาบฟันท่านนบี ครั้งแรกพลาดจนม้าของเขาเสียหลักล้มไป ครั้งที่สองและสามพลาดแบบเดิมอีกเช่นกัน จนกระทั่งเขาเลิกล้มความตั้งใจไป

          หลังจากนั้นท่านนบีมูฮัมมัดและท่านอบูบักรและอับดุลเลาะห์ บิน อุรอยกิฏ ได้เดินทางเรื่อยมาจนกระทั่งถึงตำบลกุบาอ์ ในวันจันทร์ที่ 12 ตรงกับ เดือนร่อบิอุลเอาวัล และท่านได้พํานักอยู่ที่ตําบลกุบาอ์ ณ บ้านของบนีอัมร์ บิน เอาฟ์ และอยู่ที่กุบาอ์ เป็นเวลา 14 วันในระหว่างนั้นท่านนบี (ศ็อลฯ)ได้สร้างมัสยิดกุบาอ์ขึ้นซึ่งเป็นมัสยิดที่ถูกสร้างขึ้นหลังแรกในอิสลาม

          ท่านนบีมูฮัมมัด(ศ็อลฯ) ได้กล่าวว่า ผู้ใดที่อาบน้ำละหมาดจากบ้านของเขา แล้วเขาได้ไปยังมัสยิดกุบาอ์ แล้วทำการละหมาด เขาจะได้รับผลบุญ เท่ากับการทำอุมเราะห์หนึ่งครั้ง บันทึกโดย อิบนุมายะห์

 

                                                       

              ภาพมัสยิดกุบาอ์                                                                             ภาพบรรยากาศภายในมัสยิดกุบาอ์