ประวัติมัสยิดนะบาวีย์

February 7, 2018 | by Shareef 1400 Thailand

          หลังจากที่ท่านนบีมูฮัมมัดและท่านอบูบักร ได้เดินทางถึงนครมาดีนะห์ ทุกครั้งที่เขาทั้งสองเดินผ่านบ้านของชาวอันศอร ชาวอันศอรจะเชื้อเชิญให้ท่านทั้งสองพำนักอยู่กับพวกเขา ท่านนบีมูฮัมมัดจึงกล่าวกับชาวอันศอรว่า ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของอูฐมัน มันได้ถูกสั่งใช้มาแล้ว

          จนกระทั่งอูฐได้มาคุกเข่าหยุดอยู่ในที่ๆหนึ่งซึ่งเป็นของเด็กยาเต็ม(เด็กกำพร้า) ซึ่งตอนนี้เป็นมัสยิดในปัจจุบัน และท่านนบี (ศ็อลฯ)ได้พํานักอยู่กับอบูอัยยูบอัลอันศอรีย์ เป็นเวลา 7 เดือน จนกระทั่งสร้างมัสยิดและห้องนอนของบรรดาอุมมุลมุอ์มินีน (ภรรยาของท่านนบี) แล้วเสร็จ และนี่ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการสร้างมัสยิดในอิสลาม เพราะท่านนบีมูฮัมมัด (ศ็อลฯ)ได้เริ่มด้วย กับการสร้างมัสยิดเป็นสิ่งแรก ไม่ว่าจะเป็นกุบาอ์ หรือที่มาดีนะห์ก็ตาม   เพราะมันคือสถานที่ชุมนุมของมุสลิม และเป็นโรงเรียนแห่งแรกในอิสลาม และจะยังคงเป็นเช่นนั้นตลอดไป จนกระทั่งอัลลอฮ์ ทรงรับเอาโลกใบนี้และสิ่งที่อยู่บนมันกลับไป

 

                                          

ภาพถ่ายจากภายในมัสยิดนะบาวีย์                                                   ภาพบรรยากาศภายในมัสยิดนะบาวีย์