เหตุการณ์สำคัญ ณ ภูเขานูร

February 6, 2018 | by Shareef 1400 Thailand

          ภูเขานูร ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของนครมักกะห์ ภูเขานูรมีความสูงประมาณ 642 เมตร เป็นสถานที่ที่ท่านนบีมูฮัมมัดปลีกวิเวกไปอยู่คนเดียวเพื่อทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ก่อนที่ท่านจะถูกตั้งแต่เป็นร่อซู้ล

          เมื่อท่านนบีมูฮัมมัด อายุได้ 40 ปี ท่านได้รับวะฮีโดยท่านไม่ได้ฝัน นี่คือการรับวะฮีครั้งแรกของท่านนบี ในวันจันทร์ของเดือนรอมฎอน ญิบรีลได้มาหาท่านเป็นครั้งแรก ณ ถ้ำฮิรออ์ พลางกล่าวกับท่านนบีว่า จงอ่าน ท่านนบีได้กล่าวตอบไปว่า ฉันอ่านไม่เป็น ท่านญิบรีลได้กอดรัดท่านจนกระทั่งแน่แล้วปล่อยออกพลางพูดว่า จงอ่าน ท่านได้กล่าวตอบไปว่า ฉันอ่านไม่เป็น ท่านญิบรีลได้กอดรัดท่านนบีอีกเป็นครั้งที่สองพลางกล่าวว่า จงอ่าน ท่านนบีได้กล่าวตอบไปอีกว่า ฉันอ่านไม่เป็น

           ด้วยเหตุนี้ท่านนบีจึงรีบกลับไปบ้าน เข้าไปหาพระนางคอดียะห์ แล้วกล่าวว่า เอาผ้ามาคลุมฉันที เอาผ้ามาคลุมฉันที แล้วนางจึงได้คลุมผ้าให้ท่าน จนกระทั่งความกลัวของท่านหายไป หลังจากนั้นท่านได้เล่าให้แก่นางฟังถึงเหตุที่เกิดขึ้น นางจึงได้พาท่านนบีไปหาลูกลุงของนาง ซึ่งเขาเป็นผู้ที่มีความรู้ในศาสนาคริตส์ เขาจึงบอกกับท่านว่านี่แหละคือมลาอิกะห์ ที่ลงมาหาท่านนบีมูซา นี่คืออายะห์แรกของอัลกุรอานที่ถูกประทานลงมา

 

                                                                                    

                                     ภาพด้านหน้าทางเข้าถ้ำฮิรออ์                                                                                ภาพภายในถ้ำฮิรออ์